Aktuelt
Der er ingen filer i galleriet.

Repræsentantskabsmøde 2024

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i

 Korup Kultur- & Idrætscenter

Repræsentantskabet i Korup Kultur- & Idrætscenter indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde

Tirsdag den 23. april 2024 kl. 19.00

i Korup Kultur- & Idrætscenter, Præstevej 12, 5210 Odense NV.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Orientering fra bestyrelsen, herunder regnskab.
  3. Indkomne forslag (skal være formanden for repræsentantskabet i hænde senest 1 uge inden repræsentantskabsmødet)
  4. Fastsættelse af kontingent/forening for det kommende kalenderår.
  5. Valg af repræsentantskabets formand og næstformand, begge for 1 år.

Formand Preben Villadsen er villig til genvalg. Næstformand Jørgen Winther-Jacobsen er villig til genvalg.

  1. Valg af bestyrelse.

Per Theisen er villig til genvalg. Kenneth Krogshave ønsker ikke genvalg.

  1. Eventuelt.

Repræsentantskabet består af alle tilsluttede foreninger, organisationer og institutioner.

Alle brugergrupper er meget velkomne til at deltage i repræsentantskabsmødet.

Kandidater til bestyrelsen skal meddele deres kandidatur til bestyrelsen, der herefter indstiller kandidaterne til valg, jfr. vedtægterne § 10.

For at opnå stemmeret på mødet skal brugergrupperne indbetale kontingent på 200,- kr. Beløbet skal indbetales på konto 6880 4116173 forud for mødet. Når beløbet er indgået, fremsendes der faktura.

 

Fællesspisning

FÆLLESSPISNING

Repræsentantskabsmøde 2024

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i

 Korup Kultur- & Idrætscenter

Repræsentantskabet i Korup Kultur- & Idrætscenter

Skolemad

KKIC har aftale med Korup Skole om levering af skolemad. mandag, onsdag og fredag kan skoles elever oneline sammen med deres forældre bestille sandwich m.m. 

Korup Kultur- & Idrætscenter    ·     Præstevej 12    ·    5210 Odense NV    ·    Telefon 6594 2694    ·    info@kkic.dk


dankort Visa mastercard - Alle priser er i DKK og inkl. moms. - Se handelsbetingelser