Arkiv

Repræsentantskabsmøde

Korup Kultur- & Idrætscenter på Præstevej i Korup afholdt repræsentantskabsmøde den 21. april 2015. Centret åbnede den 1. september 2013, og den første regnskabsperiode var således på 16 måneder.

 

Formanden for bestyrelsen, Leif Sigvardt, orienterede om den forløbne periode, der har været meget tilfredsstillende, idet centret kommer  ud af det første regnskabsår med et pænt overskud. Der er mange forskellige aktiviteter i centret, som lever op til formålet om at være et midtpunkt for idræt, kultur, fritid og socialt samvær. Korup Idrætsforenings afdelinger er de store brugere, men også andre foreninger i området benytter centret til deres aktiviteter. Foreningen Aktiv Korup har arrangeret Second Hand Marked, foredrag og kunstudstillinger i de nye faciliteter. Der afvikles mange store stævner i årets løb, bl.a. badminton, håndbold og gymnastik og indefodbold.

 

Sport og Fitness har lejet sig ind i de tidligere cafeteria- og køkkenlokaler, hvor der er indrettet fitnesscenter. Per Mesing fra Odense Fysioterapi har oprettet en lille klinik i hjørnet af fitnesscentret, hvor han har patienter til behandling 2 gange om ugen.

 

Korup Lokalbibliotek er placeret tæt ved centrets hovedindgang, og her kommer mange besøgende i dagens løb. Borgerservice Mini er åben hver torsdag fra kl. 10-14.

 

Centerleder Jørgen Mikkelsen redegjorde for regnskabet, der viste et overskud på kr. 406.000,-, hvilket anses som meget tilfredsstillende, og centerlederen er optimistisk med hensyn til den fremtidige økonomi.

 

Formanden for repræsentantskabet, Alfred Hansen, var på valg, og han blev afløst af Preben Villadsen, der er kendt fra idrætslivet i Korup. Jesper Frandsen fortsætter som næstformand for repræsentantskabet.

 

Erik Moes og Anders Wandall Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen, der herudover består af formand Leif Sigvardt, næstformand Michael Anker, Holger Anderskov, Per Theisen og Ove Nellemann. Stephan Skov havde valgt at trække sig ud af bestyrelsen, der herefter fortsætter med 7 medlemmer.

 

Afslutningsvis gav formanden udtryk for stor anerkendelse og tak til Alfred Hansen og Stephan Skov for deres enorme arbejde og engagement i forbindelse med forberedelsen og etableringen af Korup Kultur- & Idrætscenter. De har begge været aktive i dette arbejde i over 10 år. Alfred Hansen blev valgt som formand for repræsentantskaber i 2006, og Stephan Skov blev i 2006 næstformand for bestyrelsen, inden han i 2011 overtog formandsposten, som han bestred indtil 2014.

 

FÆLLESSPISNING

Næste Fællesspisning er den 03/03 2020 KL. 17.00 TIL 19.30!

Menu: Forloren hare med råstegte paprika-kartofler, skysauce og waldorfsalat.

Håber at vi ses!

Ny elevator/lift

KKIC har etableret lift/elevator i Hal 1 - som både kan bruges som handicaplift og elevator når borde/stole, rengøringsmaskiner m.v. skal flyttes. 

Forbedring af Multibane

Så er målnet udskiftet med "jernramme" på Multibanen. Det er Unge skaber Korup der har ansvaret for driften. Unge skaber Korup er et samarbejde mellem Korup Idrætsforening, Korup skole, KKIC og Ung Vest.

Korup Kultur- & Idrætscenter    ·     Præstevej 12    ·    5210 Odense NV    ·    Telefon 6594 2694    ·    info@kkic.dk


dankort Visa mastercard - Alle priser er i DKK og inkl. moms. - Se handelsbetingelser