Nyt fra KKIC

Repræsentantskabsmøde 2017

Korup, den 20. marts 2017

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i

 Korup Kultur- & Idrætscenter

 

Repræsentantskabet i Korup Kultur- & Idrætscenter indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde

Tirsdag den 25. april 2017 kl. 19.00

i Korup Kultur- & Idrætscenter, Præstevej 12, 5210 Odense NV.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Orientering fra bestyrelsen, herunder regnskab.
  3. Indkomne forslag (skal være formanden for repræsentantskabet i hænde inden   udgangen af marts måned)
  4. Fastsættelse af kontingent/forening for det kommende kalenderår.
  5. Valg af repræsentantskabets formand og næstformand, begge for 1 år.
  6. Formand Preben Villadsen er villig til genvalg. Næstformand Jesper Frandsen   ønsker ikke genvalg
  7. Valg af bestyrelse.
  8. Anders Wandall Nielsen, Erik Moes og Leif Sigvardt er villige til genvalg.
  9. Eventuelt.

Repræsentantskabet består af alle tilsluttede foreninger, organisationer og institutioner.

Alle brugergrupper er meget velkomne, men kun de, der har betalt kontingent inden repræsentantskabsmødet, har stemmeret.

Med venlig hilsen

Preben Villadsen                                               Jesper Frandsen

Formand for repræsentantskabet                 Næstformand for repræsentantskabet.

Tlf: 6594 2310                                                    tlf: 2961 5825

e-mail: prebenvilladsen@mail.dk                   e-mail: jfrandsen5@ofir.dk

 

Foredrag Aktiv Korup

Mandag den 15. januar 2018 kl. 19.00 afvikler Aktiv Korup foredrag med Svend Brodersen fra Gram slot.

FÆLLESSPISNING

Næste fællesspisning er i februar 2018 afvikles 1. tirsdag, altså den 06/02 2018 kl. 17.00 til 19.30! 

Menuen oplyses her senest 8 dage før.

KORUP REMA 1000 CUP

I dagene 5.-6.-7. januar 2018 afvikler Forældreforeningen KIF Fodbold det traditionelle indefodboldstævne i KKIC.

Korup Kultur- & Idrætscenter    ·     Præstevej 12    ·    5210 Odense NV    ·    Telefon 6594 2694    ·    info@kkic.dk


dankort Visa mastercard - Alle priser er i DKK og inkl. moms. - Se handelsbetingelser