Nyt fra KKIC

Repræsentantskabsmøde 2017

Korup, den 20. marts 2017

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i

 Korup Kultur- & Idrætscenter

 

Repræsentantskabet i Korup Kultur- & Idrætscenter indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde

Tirsdag den 25. april 2017 kl. 19.00

i Korup Kultur- & Idrætscenter, Præstevej 12, 5210 Odense NV.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Orientering fra bestyrelsen, herunder regnskab.
  3. Indkomne forslag (skal være formanden for repræsentantskabet i hænde inden   udgangen af marts måned)
  4. Fastsættelse af kontingent/forening for det kommende kalenderår.
  5. Valg af repræsentantskabets formand og næstformand, begge for 1 år.
  6. Formand Preben Villadsen er villig til genvalg. Næstformand Jesper Frandsen   ønsker ikke genvalg
  7. Valg af bestyrelse.
  8. Anders Wandall Nielsen, Erik Moes og Leif Sigvardt er villige til genvalg.
  9. Eventuelt.

Repræsentantskabet består af alle tilsluttede foreninger, organisationer og institutioner.

Alle brugergrupper er meget velkomne, men kun de, der har betalt kontingent inden repræsentantskabsmødet, har stemmeret.

Med venlig hilsen

Preben Villadsen                                               Jesper Frandsen

Formand for repræsentantskabet                 Næstformand for repræsentantskabet.

Tlf: 6594 2310                                                    tlf: 2961 5825

e-mail: prebenvilladsen@mail.dk                   e-mail: jfrandsen5@ofir.dk

 

Årets fedeste julefrokost 2017

Fredag den 24. november 2017 i KKIC

• Den lækre klassiske julebuffet

• SECOND CHANCE – et super Allround Partyrockband

Katteudstilling

Jysk Racekatte Klub (JYRAK) afvikler stor katteudstilling lørdag den 18/11 og søndag den 19/11. Åbningstiderne er lørdag fra 09.00 til 16.30 og søndag 09.00 til 15.30. Der opkræves entre. 

FÆLLESSPISNING

Næste fællesspisning FØRSTE tirsdag i december - den 05/12 2017!

Menu: Oplyses her på siden senest 8 dage før

SE PLANLAGTE FÆLLESSPISNINGER

Korup Kultur- & Idrætscenter    ·     Præstevej 12    ·    5210 Odense NV    ·    Telefon 6594 2694    ·    info@kkic.dk


dankort Visa mastercard - Alle priser er i DKK og inkl. moms. - Se handelsbetingelser